A dankids.hu is használ cookie-kat, hogy kellemesebb felhasználói élményben legyen részed, amikor az oldalunkon jársz. Az “Értem” gomb lenyomásával hozzájárulásodat adod, hogy elfogadod őket. További tudnivalókat a cookie-król Adatvédelmi nyilatkozatban találsz.
Termékek Menü

Tavasznyitó Nyereményjáték

Tavasznyitó Nyereményjáték

 

A játék véget ért. 

A Flexa Tavasznyitó Nyereményjáték sorsolását megtartottuk, a nyertes jelentkezett ajándékáért, így a játékot lezártuk. 

 


Részvételi- és Játékszabályzat 

 

Az Arte Group Kft. (Székhely: 1171 Budapest, Prém utca 3., továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon 18. életévüket betöltött, kizárás alá nem eső, magyarországi állandó lakcímmel rendelkező természetes személyek vehetnek részt, (továbbiakban: Játékos), aki a Játék időtartama alatt, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban rögzítetteket betartják, az abban rögzítetteknek eleget tesznek, valamint a Játék és annak Szervezőjének céljait és szellemiségét magukra nézve kötelezőnek fogadják el.


1./ Nyilatkozatok 

A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. A Játékban való részvétellel a Játékos hozzájárul a regisztrációja során megadott adatoknak a Játékhoz kötött kezeléséhez, megőrzéséhez. A Játékban való részvétellel a Játékos engedélyt ad a Szervezőnek, hogy a regisztrációja során megadott email címére a Szervező a játék teljes időtartama alatt üzeneteket küldjön, beleértve a marketing tartalmú emaileket is.

A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal a játék során a Játékosok által hibásan, tévesen vagy pontatlanul közölt adatok miatt bekövetkező károkért, vagy a Játékosokat emiatt ért hátrányért.

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nem valós adatokat közlő Játékosokat a Játékból minden további értesítés nélkül végérvényesen kizárja.


2./ Időtartam 
A játék teljes időtartama: április 2. - május 3. 
Regisztrációs időszak: április 2. - április 14.
Regisztrációk feldolgozása: április 15. - április 19.
Nyereménysorsolás és a nyertes értesítése: április 20. 
Nyereményigénylési időszak: április 20. - április 30.


3./ A Játék menete és annak részletes leírása:

A játék regisztrációs időszakában a Játékosnak a szervező weboldalán közétett regisztrációs űrlapon kell adatait megadnia, majd a "Regisztráció" gomb megnyomásával adatait elküldeni a Szervező részére. Játékos ezzel automatikusan részt vesz a nyereménysorsoláson. A játék ideje alatt egyazon email címmel csak egyszer lehet érvényesen regisztrálni. A többszörös regisztrációkat a Szervező a sorsoláskor figyelmen kívül hagyja. A Játékosnak a regisztráció után további teendője nincs, de a játékkal kapcsolatos értesítések fogadása miatt javasolt az info@dankids.hu email címről érkező levelek figyelése, az email cím engedélyezése az esetleges spam szűrőkben.


4./ A nyeremények: 

A játék főnyereménye egy darab "JÁTÉK BOLT" megnevezésű szobai fajáték kiegészítők nélkül. Értéke 61.700 Ft.
A játék kiegészítő nyereményei egy darab "PÉNZTÁRGÉP" fajáték (értéke 16.500 Ft) és egy darab "BOLTOS JELMEZ" játék (értéke 9.400 Ft). A kiegészítő nyereményekre az a nyertes jogosult, aki regisztrációjával együtt a Szervező hírlevelére is feliratkozott.

 

5./ A nyertes Játékos kiválasztása, közzététele, és a nyeremény kézbesítése 

A sorsoláson azok vesznek részt, akik a jelen szabályzat 3. pontjában foglaltaknak megfelelnek, és a Játék során kizárásra nem kerültek.

A nyeremények sorsolásának időpontja: 2021. április 20. 14-18 óra között

A sorsolás alkalmával 1 (egy) NYERTES Játékos és 1 (egy) TARTALÉK NYERTES Játékos kerül kiválasztásra. 

A Nyertes Játékost a sorsolás után egy munkanapon belül értesítő a szervező a regisztrációja során megadott email címen keresztül. A nyertes Játékos ezután legkésőbb április 30. éjfélig jelentkezhet a nyereményéért az info@dankids.hu e-mailcímre küldött válasz üzenetben vagy telefonon, az értesítő emailben megadott JELSZÓ idézésével.

Amennyiben a nyertes a megadott időszakon belül sem telefonon, sem emailben nem jelentkezik nyereményéért, úgy a Játékos elveszíti nyereményjogosultságát, és a nyeremény átszáll a Tartalék Nyertes Játékosra. A Tartalék Játékost ebben az esetben április 30. után egy munkanapon belül értesíti a Szervező. A Tartalék Nyertes Játékosnak ezt követően 10 nap áll rendelkezésére a nyeremény igénylésére ugyanolyan módon, mint azt a Nyertes játékosnál leírtuk.

Sikertelen kézbesítés esetén az átvételi értesítő újbóli kézbesítésére nem kerül sor.

A nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.

6./ Általános szabályok, kizárások 

A Játékból ki vannak zárva Szervező dolgozói, alvállalkozói, teljesítési segédei, valamint mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A Játékosok által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért, illetve a nyeremények kézbesítése során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. 

A Szervező a nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek, továbbá csalás, visszaélés, nem etikus magatartás esetén. Valótlan adat megadása a Játékos kizárását eredményezi. 

Téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. 

A regisztráció során adatvesztésből származó kárért a Szervezőt és a Lebonyolítót felelősség nem terheli. 

A Szervező és a Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely szervező vagy lebonyolító által szervezett promócióban bizonyítottan csalást/hamisítást/visszaélést követ el. 


7./ Adatkezelés 

A Játékos a regisztráció és/vagy a Játékban való részvétel tényével önként, kifejezetten és további feltétel nélkül beleegyezik, hogy adatait a vonatkozó jogszabályok előírásainak betartása mellett a Szervező mint adatkezelő kezelje, valamint a Lebonyolító (MCG Digital Kft.) mint adatfeldolgozó feldolgozza, a MailChimp marketing platform eszköz felhasználásával.

Az adatkezelés célja, hogy a Szervező a jelen Játékot lebonyolítsa. Az adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező az adatokat bizalmasan kezeli, azokat a Játék lezárultát követően – kivéve a jogszabályok által előírt adatkezelés eseteit mint pl. nyeremények utáni adó- és járulékfizetés – 90 nappal törli. A nyertes adatait a Szervező a jogszabályban előírt további időtartamig kötelezően megőrzi.

A Szervező általános adatkezelési nyilatkozata a https://www.dankids.hu/adatvedelmi_nyilatkozat_3 címen érhető el és ismerhető meg.


2021.04.02.

Arte Group Kft.

Szervező

Keresés